Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma: CREATIVE CORNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 00-362 Warszawa , NIP: 5252960274 , tel  +48 537 34 11 34, adres e-mail: biuro@rolserpolska.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie poprzez telefon kontaktowy przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu Rolser w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Dostawy kurierem w sklepie Rolser są bezpłatne przy płatności PayU lub przelewie, natomiast przy płatności w formie pobrania doliczana jest opłata w wysokości 5zł do każdego zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Klikając przycisk "POTWIERDZAM ZAKUP" w Podsumowaniu zamówienia, klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i że kliknięcie przycisku "POTWIERDZAM ZAKUP" oznacza konieczność dokonania zapłaty za zamówienie.

 Formy płatności za zakupy

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności poprzez przelew PayU lub pobranie, realizacja rozpoczyna się niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez klienta (dotyczy tylko dni roboczych). W przypadku zamówień do godziny 12, wysyłka realizowana jeszcze w tym samym dniu (dotyczy dni roboczych).

4, W przypadku płatności zwykłym przelewem, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięcia wpłaty na rachunek bankowy Sklepu Rolser.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować sie ze sklepem. Zostanie wowczas podjeta decyzja czy wystarczy przeslanie przez klienta dokumentacji zdjęciowej wraz z opisem niezgodności poprzez e-mail na wskazany w zakladce Kontakt adres e-mail, czy też konieczne jest odesłanie do Sklepu reklamowanego towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu przesłania dokumentacji zdjęciowej  bądź zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku chęci zwrotu towaru i odstąpienia od umowy prosimy o kontakt mailowy i zgłoszenie nam tego faktu. Wyślemy wówczas dokument zwrotu wraz z niezbędną instrukcją i podanym adresem pod który należy wysłać zwracany towar. Można również samemu pobrać taki dokument i przesłać go wraz z dokumentem sprzedaży i WZ na adres wskazany w §6 pkt.3

3. Towar należy zwrócić na poniższy adres magazynu:

Creative Corner sp. z o.o./Ambro Logistics Park
Przemysłowa 18
62-731 Przykona

Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument WZ, dokument sprzedaży oraz formularz zwrotu dostępny do pobrania: FORMULARZ ZWROTU

3. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu/folii, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

8. Wymiana wózka wiąże się ze zwrotem towaru przez klienta na jego koszt i ponowną wysyłką towaru w kwocie 19,99zł.

W przypadku różnicy w cenie - sklep zwróci różnicę lub klient dopłaci brakującą kwotę.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu ROLSER.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego ; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  ; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl